Tilinpäätös

Tase

KonserniEmoyhtiö
31.12.201831.12.201731.12.201831.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet537 778,70765 101,24520 197,96729 939,90
Liikearvo5 197 107,457 217 828,145 018 947,246 650 514,29
Muut pitkävaikutteiset menot3 475 808,064 212 144,953 226 316,43 855 653,29
Ennakkomaksut1 664 342,501 664 342,50
10 875 036,7112 195 074,3310 429 804,1011 236 107,48
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat2 276 810,692 451 533,942 276 810,692 451 533,94
Koneet ja kalusto8 379 793,717 703 115,976 767 282,497 579 427,93
Ennakkomaksut217 501,8756 490,609 717,7456 490,6
10 874 106,2710 211 140,519 053 810,9210 087 452,47
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä6 565 470,264 965 470,26
Osuus osakkuusyrityksessä5 045,645 045,645 045,645 045,64
Muut osakkeet ja osuudet1 238 654,06773 717,791 238 654,06773 717,79
1 243 699,70778 763,437 809 169,965 744 233,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet5 027 658,484 238 267,004 536 658,484 238 267,00
Keskeneräiset tuotteet436 159,13222 391,89436 159,13222 391,89
Valmiit tuotteet /Tavarat52 929 351,1449 225 733,5434 377 447,1028 995 288,03
58 393 168,7553 686 392,4339 350 264,7133 455 946,92
Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset4 482,8135 883,894 482,8135 883,89
Lainasaamiset200 000,00200 000,00200 000,00200 000,00
204 482,81235 883,89204 482,81235 883,89
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset48 071 847,8749 908 605,7818 761 654,1420 841 060,87
Saamiset saman konsernin yrityksiltä1 658 834,26723 594,72
Lainasaamiset0,000,000,000,00
Muut saamiset4 673 111,332 559 233,573 563 069,351 450 729,63
Siirtosaamiset1 584 264,262 540 153,56993 220,09883 923,34
54 329 223,4655 007 992,9124 976 777,8423 899 308,56
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit20 882 916,2121 288 035,4020 882 916,2121 288 035,40
Rahat ja pankkisaamiset29 968 312,0625 171 893,9219 699 397,1318 844 114,05
186 770 945,97178 575 176,82132 406 623,68124 791 082,46
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma1 000 000,001 000 000,001 000 000,001 000 000,00
Vararahasto208 472,28210 100,87168 187,93168 187,93
Edellisten tilikausien voitto121 452 219,56116 290 109,1073 058 402,6070 594 472,29
Tilikauden voitto12 217 633,5813 384 303,8310 534 200,278 856 090,31
134 878 325,42130 884 513,8084 760 790,8080 618 750,53
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero6 361 593,046 495 981,51
VÄHEMMISTÖOSUUS254 902,650,00
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta1 091 000,000,00
Laskennallinen verovelka4 011 745,453 955 409,61
Muut velat50 000,00700 000,0050 000,00700 000,00
Velat saman konsernin yrityksille0,000,00
5 152 745,454 655 409,6150 000,00700 000,00
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta0,000,00
Saadut ennakot3 692 471,462 938 267,623 692 407,462 937 192,53
Ostovelat26 759 487,2422 762 292,9621 149 526,8619 029 816,52
Velat saman konsernin yrityksille3 991 723,113 026 765,23
Muut velat7 007 445,159 042 404,335 779 654,246 113 423,48
Siirtovelat9 025 568,608 292 288,506 620 928,175 869 152,66
46 484 972,4543 035 253,4141 234 239,8436 976 350,42
186 770 945,97178 575 176,82132 406 623,68124 791 082,46