Tilinpäätös

Konsernin liikevaihto laski vuonna 2018 yhteensä 0,2 prosenttia 315,9 miljoonaan euroon (316,5 miljoonaa euroa vuonna 2017). Konsernin liikevoitto oli 15,6 miljoonaa euroa (15,8 miljoonaa euroa vuonna 2017). Suhteellisesti liikevoitto oli vuonna 2018 yhteensä 4,9 prosenttia liikevaihdosta (5,0 prosenttia vuonna 2017).

Berner pyrkii suomalaisena perheyhtiönä vakaaseen ja pitkäjänteiseen toimintaan sekä tasaiseen kasvuun. Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius jatkuivat erinomaisella tasolla myös vuonna 2018. Omavaraisuusaste oli 73,8 prosenttia (74,5 prosenttia vuonna 2017) ja current ratio 3,5 (3,6 vuonna 2017). Sijoitetulle pääomalle kertyi tuottoa 11,7 prosenttia (12,9 prosenttia vuonna 2017).

Vuonna 2018 konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 495 henkilöä (521 vuonna 2017), josta Ruotsissa työskenteli 49 henkilöä (50 vuonna 2017) ja Baltian maissa yhteensä 74 henkilöä (86 vuonna 2017).

Voitto-osuuden määrä: Vuonna 2018 henkilökuntaa oli Berner Oy:ssä 360 josta voitto-osuutta saa 286 henkilöä. Vuoden 2018 tuloksen perusteella maksettava voitto-osuus on keskimäärin 4,0 prosenttia kunkin voitto-osuuteen oikeutetun henkilön vuosipalkasta.

Liikevaihto milj. €

315,9

Omavaraisuus­aste, %

73,8 %

Henkilöstö (keskimäärin)

495

Sijoitetun pääoman tuottoaste, %

11,7 %

Liikevoitto, milj. €

15,6

Liikevoitto, %

4,94 %