Yritysvastuu

Vastuullisuus sidosryhmiämme kohtaan on kiinteä osa yrityksemme arvoja, toimintatapoja, johtamista ja jokapäiväistä työtä. Olemme sitoutuneet vastuullisuutemme jatkuvaan kehittämiseen ja avoimeen keskusteluun sidosryhmiemme kanssa. Liityimme YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen jäseneksi viime vuonna.

Vastuullisuustyömme pohjautuu taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen ja hyvään hallintoon. Ympäristövastuussa olemme viime vuosina keskittyneet tuotannon ja kuljetusten ympäristövaikutusten pienentämiseen sekä vastuullisten pakkausratkaisujen kehittämiseen. Henkilöstöpuolella painopistealueitamme ovat olleet muun muassa työtyytyväisyyden sekä johtajuuden kehittäminen.

Liityimme YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen

Liityimme YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen viime vuonna. Liittymällä aloitteeseen, noudatamme niin strategian, kulttuurin kuin päivittäisen toimintamme osalta aloitteen kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa. Global Compact on maailman laajin yritysaloite ja sillä on yli 9 000 osallistujaa yli 135 maassa. Sen tavoitteena on kannustaa yrityksiä maailmanlaajuisesti kestävän liiketoiminnan edistämiseen.

Mukana Responsible Care -vastuullisuusohjelmassa

Olemme sitoutuneet kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan. Responsible Care on kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma, jota koordinoi Suomessa Kemianteollisuus ry. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö, avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

Vastuullisuuttamme ohjaavat periaatteet

Vastuullisuustyötämme ohjaavat päivittäisessä työssämme useat eri politiikat ja periaatteet, kuten ympäristöpolitiikka, laatupolitiikka sekä henkilöstövastuuseen liittyvät periaatteemme.

Kaiken toimintamme perustana ovat eettiset toimintaohjeemme henkilöstöllemme ja toimittajillemme. Toimintaohjeemme kuvastavat Bernerin arvoja, työ, rehellisyys ja ihminen sekä yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja ohjeistoa (UN Global Compact ten principles).

Toiminnallamme on ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, ISO 22716 -sertifikaatti kosmeettisten tuotteiden ja hygieniatuotteiden valmistukseen ja varastointiin (GMP, Good Manufacturing Practices) sekä terveydenhuollon laitteiden valmistamiseen vaadittava kolmannen osapuolen varmistama ISO 13485 -standardien mukainen laatujärjestelmä.

Herttoniemen ja Heinäveden laboratorioillamme on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä GLP-hyväksyntä. OECD:n määrittelemän GLP:n (Good Laboratory Practice) eli hyvän laboratoriokäytännön tarkoitus on tuottaa luotettavia ja riittävän korkealaatuisia laboratoriotestauksia muun muassa viranomaistarkoituksiin.

Vastuullisuuden kehittäminen 2019

Aloitamme vuonna 2019 vastuullisuustyömme systemaattisen kehittämisen vastuullisuuden olennaisuusanalyysillä. Olennaisuusanalyysiprosessissa tulemme kysymään myös sidosryhmiemme näkemyksiä siitä, mihin Bernerin tulisi vastuullisuustyössään keskittyä. Olennaisuusanalyysi auttaa meitä keskittymään vastuullisuustyössämme ja -raportoinnissamme meille kaikista olennaisimpiin taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyviin aiheisiin.