Yritysvastuu

Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuun osalta painotamme toimintaperiaatteidemme mukaisesti vahvaa vakavaraisuutta ja kannattavaa kasvua. Vahva vakavaraisuus ja kannattava kasvu mahdollistavat liiketoiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen kestävästi.

Vahva vakavaraisuus ja kannattava kasvu

Mahdollistaa pitkäjänteisen sitoutumisen henkilöstön hyvinvointiin ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen verojen maksun ja muiden yleishyödyllisten panosten myötä.

Vastuullinen omistajuus

Perheomisteinen Berner Oy on ollut kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa koko olemassaolonsa ajan ja sitoudumme siihen jatkossakin.

Haemme vakaata kansainvälistä kasvua pitäen omistuksemme ja päätöksenteon kotimaassa.

Verojalanjälki kotimarkkinoilla

Berner tuottaa omalla toiminnallaan taloudellista hyvinvointia useille sidosryhmilleen. Meille on kunnia-asia investoida ja maksaa veromme Suomeen ja kotimarkkinallemme.

Berner on koko olemassaolonsa ajan panostanut investointeihin kotimarkkinallaan kansainvälisen kasvun lisäksi. Tuotamme omalla toiminnallamme taloudellista hyvinvointia useille sidosryhmille. Tavarantoimittajat, henkilökunta, osakkeenomistajat ja yhteiskunta saavat kukin oman osuutensa Bernerin liiketoiminnan rahavirroista.

Taloudellisen arvon jakautuminen ja verojalanjälki

(1000 euroa)
Emo
(1000 euroa)
Konserni
Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot ja rahoitustuotot231 328317 613
Tavarantoimittajat: Materiaalit ja palvelut157 198227 810
Muut yhteistyökumppanit: Liiketoiminnan muut kulut ja investoinnit38 26445 266
Henkilökunta: Maksetut palkat ja palkkiot18 93724 110
Osakkeenomistajat ja rahoittajat: Osingot ja rahoituskulut7 5697 662
Yhteiskunta: Verot, eläkkeet ja sosiaalikulut36 90752 586