Liiketoiminta-alueet

Maatalous

Poikkeuksellisen lämmin ja kuiva kasvukausi vaikutti maataloustuottajien kannattavuuteen ja sitä kautta myös maatalouskaupan kehitykseen. Viime vuosien haastavista olosuhteista ja toimintaympäristössä tapahtuneista merkittävistä muutoksista huolimatta, olemme onnistuneet vahvistamaan asemaamme maatalouskaupassa.

Kuiva kasvukausi vähensi erityisesti kaudella tapahtuvaa tuotantopanosmyyntiä. Haastavasta kaudesta huolimatta saavutimme kuitenkin kokonaisuutena Suomen maatalouskaupalle asetetut tavoitteet.

Elokuun alussa aloitimme Suomessa yhteistyön Avena Nordic Grain Oy:n kanssa yhdistämällä myynti- ja hankintaorganisaatiomme. Yhteistyö tuo hyötyjä niin asiakkuuksien hallinnassa, markkinoinnissa kuin myynnissäkin. Saimme uuden toimintamallin hyvin käyntiin syksyn 2018 aikana, mikä lupaa positiivista kehitystä tuleville vuosille. Yhteistyöhön ei liity omistusjärjestelyitä. Olemme aiemmin keskittyneet kasvinsuojeluaineisiin, mutta nyt laajempi valikoima kattaa keskeiset kasvintuotannon tuotantopanokset.

viljelijanberner.fi

Ruotsi

Kasvukauden sääolot olivat haastavat myös Ruotsissa. Kuivuus vähensi erityisesti kasvitautiaineiden kysyntää, mutta toisaalta syysviljojen hyvät kylvöolosuhteet lisäsivät syksyllä tehtäviä käsittelyitä. 

Gullviks on keskittynyt suoraan maatiloille myytävien kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden, siemenien, lehtilannoitteiden ja metsänhoidossa käytettävien tuotteiden vähittäismyyntiin. Vuonna 2018 vahva yhteistyö ruotsalaisten viljelijöiden kanssa jatkoi kasvuaan.

gullviks.se

Baltia

Edustamiemme kasvinsuojeluaineiden myynti kehittyi erittäin positiivisesti Baltiassa. Suurimmat päämiehemme Dow Agrosciences ja Dupont Agron yhdistyivät kuitenkin Corteva AgriScience
-yhtiöksi, minkä seurauksena edustuksemme päättyi vuoden 2018 lopussa. Samalla sopeutimme organisaatiomme uutta tilannetta vastaavaksi.

berner.ee